Teacher Hen Hanita

Teacher Hen Hanita
huberman school

יום שלישי, 12 באוקטובר 2010

עיתון גלובאלי ספטמבר/ אוקטובר

המושגים "עולם שטוח" ו"כפר גלובלי" אינם רק סיסמאות.
העיתון הגלובאלי מאפשר לתלמידי, הצצה על הנלמד בעולם (בנושאים מסויימים הלמידה היא זהה).
העיתון הגלובאלי מאפשר פיתוח דיונים כיתתיים במיגוון נושאים, ותורם ליצירה של קהילת לומדים עולמית– התלמידים לומדים לקבל את השוני ואת דימיון בין תרבויות ועמים.
הערך מוסף הוא למידת אנגלית.
לאחר שעבדנו בכיתה על הכתבות, מחר אחשוף בפניהם את התוצר הסופי.

הכתבה על שבשבות למען השלום נכתבה על ידי תלמידי ג'2 שם אני מחנכת.
הכתבה על ראש השנה כתבו תלמידי כיתה ג'3 שם אני מורה מקצועית לשפה.


C:\Documents and Settings\CUSTOMER\שולחן העבודה\sept_global_newspaper_2.pdf

תגובה 1:

  1. Hi, we did the global newspaper too. It was really fun. We thought it was cool that you did pinwheels like us. We did the caterpillar article
    From, Grace and Hannah.

    השבמחק