Teacher Hen Hanita

Teacher Hen Hanita
huberman school

יום ראשון, 23 בינואר 2011

פנייה לכתיבה אכפתית.

לקראת ט"ו בשבט הקרב ובא התבקשתם לפנות לתלמידי בית הספר כדי לשכנע אותם לעשות מעשה אכפתי למען הסביבה הקרובה.
באפשרותכם לשלב בכתיבתכם דוגמאות מתוך הטקסטים שלמדתם בנושא.
במסגרת לימודי השפה נפגשו הילדים עם טקסטים הבנושא: "שומרים על העולם":
- מפגש עם הטקסט "עצי החיים" כתבה מהעיתון המדעי עיניים.
-"כיצד הצילו החברה להגנת הטבע והילדים את פרחי הבר" מאת עזריה אלון.
- "מיזם עץ נולד" מתוך אתר האינטרנט של החברה להגנת הטבע.
- "טו בשבט בפתח, אמץ בכרמל שטח"מתוך ידיעות אחרונות י"ד בשבט.

התגובות לפוסטים יהיו על פי:

1.מחוון לכתיבה פנייה אכפתית:


מבנה:

בפתיח פנייה לנמענים.

הצגת נושא הפנייה.

גוף: נימוקים והצעת רעיונות.

סיכום: משפט מסכם ומחזק את חשיבות המעשה האיכפתי למען

הסביבה.

רצף רעיוני.

תוכן:

נימוקים רלוונטים. (מדוע חשוב לשמור על הסביבה?)

פרוט הרעיונות, תרומה לסביבה הקרובה.

ביסוס הנימוקים על עובדות מתוך טקסטים שנלמדו.
לשון:

שמוש במילים משכנעות.

פנייה אישית אל הנימענים.

שימוש במילים מעצימות למטרת שכנוע (חשוב מאוד..רצוי...כדאי..).

שמוש במילות קישור מתאימות.

2. הבעת עמדה בזיקה לתוכן הכתיבה.

* בקרוב תוכלו לראות את הכתיבה והתגובות בבלוגים של התלמידים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה