Teacher Hen Hanita

Teacher Hen Hanita
huberman school

יום ראשון, 20 באפריל 2014

ממציאים ומגלים

לאורך ההיסטוריה אנשים גילו והמציאו תגליות והמצאות שונות, במטרה לשפר ולשכלל את תנאי המיחייה בכל מיני תחומים.
כיום אנו משתמשים בהמצאות ובתגליות של אותם מדענים על בסיס יום יומי.

במסגרת "מצויינות פרס נובל" הגיע לכיתתי מרצה מהאקדמיה והרצה בפני הילדים אודות המצאות וגילויים לאורך ציר ההיסטוריה.

בכיתה, כל קבוצת תלמידים חקרו על ממציא/ מגלה שעיניין אותם במיוחד.
התלמידים יצאו לשטח, חקרו, שאלו, קראו כתבות, ספרי ילדים שנכתבו בנושא וכתבו בבלוג אודות הממציא/המגלה.
בכתיבה ביקשתי שיכתבו מידע קצר אודות הממציא/מגלה, מה הצורך להמצאה?, מה היו הקשיים בדרך להמצאה?, ולבסוף הצלחות נוספות בעקבות ההמצאה/הגילוי.

הדגש בכתיבה זו היה לחשוב על שאלה מסדר גבוה (לא שאלת תוכן) לגבי ההמצאה/ הגילוי שתעורר דיון בכיתה.

לאחר הכתיבה הילדים יצרו משחק לימודי ולבסוף ציירו את אותו מגלה/ממציא.

בסוף התהליך כל קבוצת ילדים יציגו בכיתה את הממציא/ מגלה שלהם (למידת עמיתים) וינהלו דיון בעקבות שאלת הדיון ששאלו.

להלן הספר הדיגיטאלי של תלמידי ד' בית ספר הוברמן: ממציאים ומגלים:
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה