Teacher Hen Hanita

Teacher Hen Hanita
huberman school

יום שבת, 5 בספטמבר 2015

Genius Hour שעת הגאון

Genius Hour הוא רעיון שנחשפתי אליו לראשונה בקמפוס של גוגל.
חברת גוגל מאפשרת לעובדיה 20% מהזמן שהם עובדים להקדיש לפרוייקטים שהם חולמים לעשות לצד העבודה "הרגילה שלהם". (שרות הדואר של גוגל , שרות ההודעות ועוד נוצרו בזמן ה20 אחוזים.)ניקח את העשרים אחוזים וניצורGenius Hour (שעה בשבוע)  שבה ניתן לתלמידים הזדמנות לחדד את כישורי הלמידה שלהם, נלמד אותם מודלים של חשיבה יצירתית, חדשנות וכושר המצאה. נאפשר לתלמידים הזדמנות לגלות/לחקור את מה שהם באמת אוהבים, להרהר על כך ולשתף את הלמידה שלהם בכיתה, בבית הספר ועם העולם:)6 טיפים איך להתחיל עם Genius Hour

המון המון רעיונות מעשיים ל Genius Hour

אני מתחילה שבוע הבא ביום שישי, אפרסם כאן את תהליכי ההוראה, התוצרים, התובנות והמחשבות...
ואלמד תוך כדי תנועה...:))


4 תגובות: