Teacher Hen Hanita

Teacher Hen Hanita
huberman school

יום ראשון, 6 בדצמבר 2015

Christmas Around the World Project 2015

תרבות היא:  "תרבות כוללת דפוסים, גלויים וסמויים, של התנהגות שנרכשת ומועברת ע"י סמלים. דפוסים אלו מהווים את הישגיהם היחודיים של קבוצות אנושיות, כולל ביטוייהם בחפצים. הגרעין המרכז של תרבות כוללת רעיונות מסורתיים וערכים הקשורים בהם. מצד אחד מערכת התרבות יכולה להיתפס כתולדה של פעילות אנושית, מצד שני כמשהו שיוצר אלמנטים של פעילות נוספת." (קרבר וקלקהון)
שיתוף התרבות ברחבי העולם יוצרשיתופי פעולה בין בתי ספר, בין תלמידים ,בין דתות שונות ויחד יוצרים קהילה סובלנית ואכפתית יותר.
יצירת קשר  עם כיתות שונות בעולם באמצעות Skype, Google Hangouts
נשים לב לשעון העולמי ולהפרשי הזמן
שימוש ב PADLET מציג בפנינו את כל משתתפי הפרוייקט. (מצאתם אותנו ?:)


מפת סרטונים. שלחתי סרטון בקרוב הוא יופיע על מפה זו.

תלמידים כותבים ברכות לחברים שלנו מרוסיה ששותפים לפרוייקט ומספרים על חג החנוכה.

ה

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה