Teacher Hen Hanita

Teacher Hen Hanita
huberman school

יום שישי, 26 בפברואר 2010

חג פורים


אולי אני אהיה מלכה/לאה נאור

אולי אני אהיה מלכה? אני אהיה מלכה.

אפילו רק ליום אחד, אפילו רק דקה,

אני אלבש שמלת מלכות יפה ועדינה,

יהיה לי כתר של זהב, שרביט ומדינה,

וכל אזרח ואזרחית,

כל ילד וילדהיגידו לי

הוד מלכותה, יקודו לי קידה

,הם יעריצו רק אותי כל היום כולו,

אולי אני אהיה מלכה, אולי בעצם לא?

מה אני אהיה? אני כל כך נרגשת.

אז מה אני עושה? אז מה אני לובשת?

אני רוצה להיות בערך כל היום

כזאת שאף אחד עוד לא היה בשום מקום.

אולי אני אהיה קוסם? קוסם זה נהדר

אני אשלוף מן השרוול מטפחת או אוצר,

יש לי קלפים מאולפים ושתי שורות כיסים,

יש לי מלת קסמים סודית, וכובע עם פסים.

ואם קורה שלפעמים הקסם לא כל כךƔזה רק פורים.

מה זה חשוב מוצלח או לא מוצלח?

אולי כדאי, במקום קוסם, להיות יונת שלום?אולי דוור? אולי דייג? אוף!

מה אהיה היום?מה אני אהיה? אני כל כך נרגש

אז מה אני עושה? אז מה אני אלבש?...

2 comments: