Teacher Hen Hanita

Teacher Hen Hanita
huberman school

יום שני, 21 במרץ 2011

כניסה לעולם הדממה

  שפת הסימנים  הוא כינוי לכל אחת מהשפות הטבעיות שמשתמשות בתנועות ידיים, מחוות גוף והבעות פנים כאמצעים העיקריים להעברת מסרים וליצירת תקשורת בין הדוברים. זאת בניגוד לשפה מדוברת, שבה האמצעי העיקרי הוא הקול המופק בחללי הפה, האף והגרון. האוכלוסייה העיקרית שמשתמשת בשפת סימנים היא אוכלוסיית החירשים וכבדי-השמיעה, בעיקר אלה שנולדו כבדי-שמיעה או שלקו בשמיעתם בגיל צעיר. במקומות שונים בעולם משמשות שפות סימנים שונות, ואין בהכרח יכולת לדובר שפת סימנים אחת להבין דובר בשפת סימנים אחרת.

רוית חוזז שגיא היא מורת שמע של בית ספרנו. רוית הסבירה לילדים מהי שפת הסימנים, ולימדה אותם מספר תנועות בשפה זו.
רוית תעזור לנו להיכנס ולהבין את עולם הדממה.

לימדתי את הילדים לשיר את השיר
: Imagine של John Lenonon 
ביום רביעי רוית תלמד את הילדים לשיר את השיר בשפת הסימנים.
בתחילת שבוע הבא נצלם וידאו כיתתי עם השיר.
במהלך החודש אני מקווה שניצור קשר בעזרתה של רוית ונפגוש כיתה של ילדים לקויי שמיעה ונוכל יחדיו לשיר את השיר.


הרעיון שלי נלקח מהתוכנית Glee:תגובה 1:

  1. חניתה המורה הטובה והיקרה.
    אהבתי מאוד את הרשומה וזה מאוד כיף לילמוד שפת סימנים.
    הרשומה ההיתה קצת קצרה אבל אהבתי אותה מימני תלמידתך שרון.

    השבמחק