Teacher Hen Hanita

Teacher Hen Hanita
huberman school

יום שני, 28 בדצמבר 2009

למה בלוגים??


הבלוג הוא סביבה להתפתחות אינטלקטואלית של התלמידים המחייבת קריאה, כתיבה, רפלקציה וחשיבה.
בלוגים בחינוך יש בהם כדי לאפשר אינטראקציה בשתי רמות:
אינטראקציה ישירה:
גם כותב הבלוג וגם הקוראים יכולים להגיב ולהעיר באופן חופשי.(אם התלמיד כותב מבלי שאחרים קראו- הכתיבה מאבדת חלק ממשמעותה)
אינטראקציה מקבילה: כותב הבלוג יכול ליצור אינטראקציה עם כותבי בלוגים אחרים על ידי התייחסות בבלוג שלו. בצורה כזו, נוצר דו-שיח מקביל בין כמה כותבים.( תלמידים צריכים ללמוד להתייחס לא רק למה שהם כותבים, אלא גם לכתיבה של עמיתיהם).
ישנו חשיבות רבה לדיאלוג। אני והתלמידים נתייחס לכתיבה בבלוגים אחרים ובכך נעניק להם ערך।

כאשר אנו נתייחס למישהו אחר בבלוג שלנו אנו מעצימים אותו ומעניקים לו ערך ותשומת .לכן, הבלוג החינוכי בניגוד למערכת למידה מתוקשבת סגורה מייצג סביבה פתוחה המזמנת דיאלוג מעמיק יותר תוך התייחסויות מתועדת לאחרים ותוך הצבעה על מקורות מידע .

היתרונות הפדגגוגיים בשימוש בבלוגים:
הבלוג הוא אמצעי למידה המאפשר ביטוי עצמי יצירתי במטלות של כתיבה ואיסוף מידע.
הבלוג משפר את האינטראקציה של המורה עם תלמידיו בכתה וכן אינטראקציה בין התלמידים לבין עצמם.
הכתיבה בבלוג תורמת להעצמת התלמידים המשתתפים בקורס
הבלוג הוא כלי בקרה עבור המורה שהרי כל התלמידים מקושרים אליו.

תלמידי כיתה ג'2 בבית ספר יסודי עדיין, אך תתאפשר להם כניסה "לעולם המבוגרים" בכתיבת בלוגים , שיהפכו לגורם משמעותי בתהליך הלמידהשלהם.

להעמקת הלמידה:
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=1652&referer=useJsHistoryBack


תודה,
חניתה.

אין תגובות:

פרסום תגובה