Teacher Hen Hanita

Teacher Hen Hanita
huberman school

יום שישי, 8 בינואר 2010

מיזם נגישות בקהילה."עיקר מהותו וערכו של היחיד אינו היותו יצור מובדל, אלא בזכות היותו חלק מציבור אנושי גדול"- אלברט איינשטיין.

מטרת המיזם- להנגיש מידע בנושא נגישות פיזית בעיר לכל תושביה.

תלמידים מכיתות ג', והוריהם, עברו הכשרה מיוחדת לקראת המיזם.
ביום שישי יצאנו בפעם הראשונה לאסוף את המידע ברחבי שכונות פ"ת- מקומות גישה למבני ציבור, גנים ציבוריים, מדרכות ועוד...
במיזם זה אנו רוצים להקל על כלל אזרחי פ"ת ובמיוחד על אוכלוסיית האנשים עם המוגבליות.
במיזם משתתפים עוד בתי ספר בעיר, סטודנטים לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן, הורים ותלמידי כיתות ג'.

תודה להורים בכיתתי ובכיתה המקבילה של אילנית שהקדישו מזמנם, באו להרצאות, ויצאו לשטח חדורי מוטיבציה עם סרטי מדידה...
תודה מיוחדת למנהלת שתמיד ראשונה להתנדב, לאילנה והכי הכי לכם תלמידי היקרים- התנדבות היא ערך חשוב שלמדתם היום.

3 תגובות: